Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens
Advies Woonstyling
t.n.v. Ankie Leenders
Kerkstraat 15
5741 GK  Beek en Donk

Tel. 0623249949

www.advieswoonstyling.nl
info@advieswoonstyling.nl

KvK nr.: 52232816

1.   Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.advieswoonstyling.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2.   Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

3.   Social Media Kanalen

Advies Woonstyling maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Advies Woonstyling gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

4.   Privacy algemeen

Advies Woonstyling verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5.   Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam, e- mailadres en telefoonnummer in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen.

Dienstverlening

Voor je afgenomen dienst hebben we de volgende gegevens nodig: naam, adres(sen) en e-mailadres. Ook hebben we jouw telefoonnummer. Mocht er iets aan de hand zijn met je afgenomen dienst dan kunnen we op een gemakkelijke manier contact met je opnemen.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Advies Woonstyling alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd door een reply mail.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een opdracht bij mij. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons.

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer Advies Woonstyling voor jou documenten opstelt voor jou of jouw bedrijf, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.

6.   Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Advies Woonstyling een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  1. De gegevens e-mailadres en telefoonnummer zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is
  2. De gegevens bedrijfsnaam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de
  3. Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken
  4. Voor het toesturen van direct-marketing naar potentiële klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van

Zonder naam, adres(sen) en e-mailadres kan Advies Woonstyling haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Advies Woonstyling geen diensten kan verlenen. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

7.   Delen met anderen

Advies Woonstyling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Advies Woonstyling een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Advies Woonstyling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8.  Hoe lang we gegevens bewaren

Advies Woonstyling bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te

behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De betalingstermijnen zijn:
De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de
factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en
regelgeving.

  • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst
  • Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden

9.  De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Advies Woonstyling heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@advieswoonstyling.nl.

10.    Beveiliging van gegevens

Advies Woonstyling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@advieswoonstyling.nl.

11.    Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.