Gemeente Laarbeek restyling kantine

De opdrachtgever gaf aan dat de kantine, na 10 jaar intensief gebruik, wel een nieuw interieur kon gebruiken.

Tijdens het kennismakingsgesprek zijn de wensen en ideeën besproken. De wensen zijn onder meer om de ruimte voor meerdere doeleinden te gaan gebruiken, zoals: kantine, het staand vergaderen en receptie. Tevens het verzoek om de ruimte te kunnen afgescheiden van het overige gedeelte van de ruimte, maar dat het toch één geheel blijft vormen. Een mooie uitdaging!

Het advies is stapsgewijs uitgevoerd d.m.v. indeling, materialenkaart, 3D tekening.

Indeling, materialenkaart, 3D tekening

Oude situatie